top of page
bgImage

Cast

The unique characters of the series.

Heroes

Tetsu'reidza Tauran'creima Courage Astrial'len Museala

Ulanahar Eidomularus Gekonia

Helipak Wyen'deishia Zetesteen

Velcrimia Teretri'aga Celestia

Gravulkim Doncil'doras Sydemyic

Asai Auderesa Rionai

Transidyus Fireiya Misohareila

Helinara Wyen'deishia Zetesteen

Leiku Ole'donmori Gania

Serenity Dironcreia Addlebeen

Serenity Addlebeen_edited_edited.jpg

Sadon Leodycreus Frendumar

Melharina Paralinquia Ki'ordyntrias

Janeiholm Epi'phinahas Secremel

Flowerensia Ovele'mulus Floreopia

Kimiko Rinaigora Lybena

Transformations

Kizaloras Courage

Knightolas Staraidus Courage

Astrial'len Courage

Selsengra Courage

Tauran'orsai Courage

Staraidus Museala Courage

Stellar Constellations & Celestial Symbols

Tauran'creima, the Celestial Bull

Outliers

Astrial'leena Tri'phomia'u Mayethikaya

Feloreigro Omni'saion Rhol'heidon

Sykyriala Halleiteignias Mytriala

Villains

Oblivionu'crei Kreseirumana Blakoradai

Fesforia Ramonicos Meilorei

Deathelena Scorpreikia Recreigialas

Elaimia Scorpreikia Besolei

Exclo'leishia Se'tatorana Astralaiti'gata


Aerogym Arach'maragia Rexenia

bottom of page